Veelzijdig[br]
Ik kan een volledige ‘online’ project voor u verzorgen: een website, eventueel met content (tekstschrijven, fotografie en film), en aanverwante diensten zoals integratie van sociale media, drukwerk, gebruikerstraining en webhosting. [br][br]

Ik werk alleen, of met ondersteuning van enkele collega’s bij grotere projecten. Een kleiner team betekent kortere lijnen, meer focus bij het ontwerp en de realisatie, en lagere kosten. [br][br]

Professionaliteit[br]
Voor mij is het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerpen van een ‘online identiteit’ de vraag hoe websitebezoekers en klanten uw online presentatie ervaren. Is die samenhangend en professioneel, en straalt ze betrokkenheid uit bij de behoeften van uw klanten? Door het bieden van kwalitatief goede informatie die aantrekkelijk wordt gepresenteerd, bindt u bezoekers aan uw bedrijf. [br][br]

Inrichting[br]
Een website ontwikkelings project kan flexibel worden ingericht, maar begint vaak met een verkennend gesprek, en het maken van een of meer ontwerpschetsen. Die fase is voor u in beginsel zonder kosten, zodat u een goede afweging kunt maken of samenwerking met mij aan uw wensen voldoet. Bij een positieve indruk volgt een financieel voorstel (meestal op basis van een ‘fixed price’) en een voorstel voor een planning.